Across er en ideell, allmennyttig, frivillig og demokratisk forening i Norge for ungdom fra det året de fyller 13 år. Foreningen er medlem (lokallag) i stedsleddet Brunstad Ungdomsklubb Oslo og Follo («stedsleddet») som er medlem av sentralleddet, Brunstad Ungdomsklubb («BUK»), en del av Brunstad Christian Churchs ungdomsarbeid.

Hovedaktivitetene til foreningen er frilufts, action- og adventure-relaterte aktiviteter. Vårt ønske er å dekke et behov for gutter, som er glad i fart og spenning, og som liker å være ute.

Formål og visjon

Foreningen har til formål å fremme den kristne tro og lære blant ungdom, slik den er definert i BCC sitt trosgrunnlag. Arbeidet i foreningen skal preges av frivillighet, fellesskap, likeverd og respekt basert på samme tros- og verdigrunnlag som BCC.

Hver uke engasjeres alle medlemmene i gruppen med samlinger og aktiviteter innenfor jakt, fiske, skyting, friluft og andre action- og adventure-relaterte interesser.

Dette engasjementet ser vi på som viktig både for de yngre medlemmene som får delta på og utfolde sin interesse ved de aktivitetene vi holder på med, og for de eldre medlemmene som får være med å bidra som mentorer og ledere ved å ta vare på og gjøre det godt for de yngre.

Gruppen er også en arena for de eldre til å bli bedre kjent med de yngre. På denne måten kan de eldre engasjere seg som mentorer, ikke kun gjennom gruppen, men også i hverdagen.

Verdier og mål

«Alt vi driver med har som mål å gi ungdommen den hjelp som er i Guds ord slik at de kan bli bevart fra det onde og få et godt liv i trygge omgivelser og med gode venner.»

Delmål

For å nå våre verdier og mål, har vi utarbeidet noen delmål.

  • Forbedre og utvide aktivitetstilbudet i Across
  • Avholde regelmessige ledersamlinger, for å øke fokuset på våre verdier og mål
  • Legge stor vekt på at medlemmene skal kunne utvikle seg, i trygge og sunne omgivelser