Across er en ideell, allmennyttig, frivillig og demokratisk forening i Norge for ungdom fra det året de fyller 13 år. Foreningen er medlem (lokallag) i stedsleddet Brunstad Ungdomsklubb Oslo og Follo («stedsleddet») som er medlem av sentralleddet, Brunstad Ungdomsklubb («BUK»), en del av Brunstad Christian Churchs ungdomsarbeid.

Hovedaktivitetene til foreningen er frilufts, action- og adventure-relaterte aktiviteter. Vårt ønske er å dekke et behov for gutter, som er glad i fart og spenning, og som liker å være ute.

Foreningen ble stiftet i 2014.


Kontingent 2019

Over 23 år: 4000,- kr

Over 18 år / under 23 år: 2000,- kr

Under 18 år: 1500,- kr


Styret

Styreleder: Øyvind Vedvik

Styremedlem: Vebjørn Risa

Styremedlem: Kenneth Stadven Pedersen

Styremedlem: Jørgen Stadven Pedersen